home 2020-01-06T09:59:36+00:00

Het project De Melkweg is gelegen aan de Nanningaweg te Oosterwolde, op de plaats waar voorheen coöperatieve zuivelindustrie “De Zuid-Oost-Hoek” stond.
Op een gedeelte van deze locatie zijn in 2011 voor woningstichting Actium 22 huurwoningen gerealiseerd.
Het resterende deel van de locatie zal worden ingevuld met diverse woningtypes.

Het aanbod:

 • halfvrijstaande woningen
 • rijwoningen
 • halfvrijstaande levensloopvoorbereide woningen
 • klaverbladwoningen, mede geschikt voor aan huis verbonden beroepen of voor grotere gezinnen
 • Appartementen
 • bouwkavels voor vrijstaande woningen

Zowel de verkoop als de bouw van de woningen zal in fases plaatsvinden.

Fase 1:

 • 2 halfvrijstaande woningen
 • 8 rijwoningen
 • 5 bouwkavels voor vrijstaande woningen

Fase 2:

 • 4 halfvrijstaande woningen
 • 4 rijwoningen
 • 4 halfvrijstaande, levensloopvoorbereide woningen

Fase 3:

 • 4 klaverbladwoningen, mede geschikt voor aan huis verbonden beroepen of voor grote gezinnen
 • 5 appartementen