De Coöperatieve Zuivelindustrie “De Zuid-Oost-Hoek” is lange tijd een belangrijk onderdeel geweest van de samenleving in Oosterwolde en omgeving. De zuivelindustrie is vanzelfsprekend voor heel Nederland belangrijk geweest. Dat blijkt wel uit het grote aantal spreekwoorden en gezegden waarin een zuivelproduct en rol speelt. De geschiedenis van de Coöperatieve Zuivelindustrie “De Zuid-Oost-Hoek” voert terug tot het jaar 1889. In dat jaar werd de 2 jaar eerder in Oosterwolde opgerichte stoomzuivelfabriek voor de productie van boter opgekocht door een aantal boeren en werd de vereniging “Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken” opgericht. In de jaren die volgden werd de productie uitgebreid met kaas en melkpoeder. Hiervoor moest de fabriek regelmatig worden verbouwd of uitgebreid. Het schijnt dat op het gemeentehuis wel eens werd gezegd dat er voor de Zuivelfabriek altijd wel een vergunning onderweg was. Dat dat nog lang zo zou blijven, kon men toen niet vermoeden. In 1989 is ter ere van het eeuwfeest van de zuivelfabriek een boek uitgegeven, waarin de 100 jaar geschiedenis van “De Zuid-Oost-Hoek” is beschreven. In 2004 werd “De Zuid-Oost-Hoek” onderdeel van Friesland Foods, is de kaasproductie naar andere plaatsen overgeheveld en sloot de fabriek in Oosterwolde haar deuren.